Informácia pre poskytovateľov 2% z daníVážený priaznivec a podporovateľ občianskeho združenia Rozum a Zdravie,

Ďakujeme za Vašu priazeň, ktorú ste nám vyjadrovali v minulých rokoch poukázaním 2% z Vašich daní.

Vďaka aj Vášmu prispeniu sme mohli podporovať mladých doktorandov napríklad pri ich účasti na domácej alebo zahraničnej konferencii, kde prezentovali výsledky svojej vedeckej práce zameranej na biomedicínske otázky. Tiež sme mohli zakúpiť niektoré prístroje, ktoré umožnili lekárom v niektorých ambulanciách zlepšiť diagnostiku zdravotných problémov ich pacientov. Podporovali sme tiež výskum na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave zameraný na hľadanie molekulových základov patofyziológie rôznych ochorení, ako je cukrovka, ochorenia horných dýchacích ciest u malých detí, problémy s vysokým cholesterolom u detí, ale aj depresívnu poruchu a ADHD detí, alebo predčasné starnutie. Výsledky tohto výskumu potom umožnia zlepšiť prevenciu ochorení, prípadne sa zamerať na efektívny farmakologický zásah.

S ľútosťou Vám však oznamujeme, že v roku 2024 nemôžeme z technických dôvodov prijímať 2% z daní. Dávane Vám to na vedomie, aby ste Vašu veľkorysosť mohli uplatniť pre iné občianske združenia.

V roku 2025 už budeme môcť prijímať 2% z daní a preto Vám budeme, po ročnej prestávke, opäť vďační za Vašu priazeň. Začiatkom roku 2025 si dovolíme Vás znova osloviť.

Želáme Vám, aby sa Vám v tomto roku darilo a aby ste boli zdraví.

Vaše občianske združenie Rozum a Zdravie,


JUDr. Július Jánošík,
predseda občianskeho združenia.
Na začiatok