Aktivity o.z. Rozum a Zdravie v roku 2012

 1. Podpora projektu Lekárskej fakulty UK "Biologicky účinné prírodné látky a ich uplatnenie v medicíne", ktorý riešia pracovníci LF UK (zodpovedný riešiteľ Prof. Z. Ďuračková, PhD.) ktorý je čiastočne finančne podporovaný OZ Rozum a Zdravie ( 2 000.- €). V rámci podpory OZ sa riešia viaceré čiastkové úlohy v spolupráci napr. s niektorými klinikami LF UK:

  1. Rozum a Zdravie podporuje biomedicínsky výskum v oblasti::

   1. vplyvu omega-3 mastných kyselín a fytosterolov na hladinu celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolov u detí s hypercholesterolémiou,

   2. výskumu vplyvu probiotík a vitamínu C na chorobnosť detí v predškolskom roku,

  2. V októbri 2012 v spolupráci s Lekárskou fakultou UK, ústavom Obsidián Research z Port Talbot, Wales (Veľká Británia) (Dr. Sue Plummer, Dr. Iveta Garaiová), pediatrickým centrom JuvenaliaA, s.r.o., Dunajská Streda pod vedením MUDr. Zuzany Nagyovej a neštátnymi detskými ambulanciami MUDr. A. Žemberovej a MUDr. G. Miškejovej v Bratislave začal riešiť projekt „STANOVENIE VPLYVU DLHODOBÉHO PODÁVANIA PROBIOTÍK V KOMBINÁCII S VITAMÍNOM C NA INFEKCIE DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE (MATERSKÚ ŠKOLU)“, ktorý organizuje Rozum a Zdravie pod garanciou prof. Zdeňky Ďuračkovej, PhD. a doc. J. Muchovej, PhD. z LF UK. Do projektu sa zaradilo a sledovalo 60 detí, u ktorých sa sleduje frekvencia výskytu a intenzita chorobnosti ako aj špeciálne markery oxidačného stresu a zápalu počas polročného podávania probiotík spolu s vitamínom C (13 000.- €).

 2. OZ Rozum a Zdravie zakúpilo pre pediatrické centrum JuvenaliaA, s.r.o. v Dunajskej Strede Spirometer na vyšetrenie vitálnej kapacity a maximálneho úsilného výdychu pri pľúcnych ochoreniach ( 912.-) €, EKG prístroj> na12 zvodové EKG u detí nezávisle od veku (1 900.- €) a prístroj na meranie CRP proteínu na určenie závažnosti infekčného ochorenia z dvoch kvapiek krvi (1 400.- €).

 3. OZ Rozum a Zdravie zakúpilo pre neštátnu ORL ambulanciu v budove GARANT v Dunajskej Strede (MUDr. Vidor Nagy) operačný mikroskop, pomocou ktorého sa budú môcť vykonávať ambulantné zákroky, ktoré bez mikroskopického priblíženia operačného poľa nie je možné vykonať.

 4. OZ Rozum a Zdravie zakúpilo pre diagnostické neziskové združenie Betánia v Bratislave 7 polohovateľných postelí s príslušenstvom (4 451,72 €).

 5. OZ Rozum a Zdravie podporilo športovú činnosť mládežníckeho hádzanárskeho klubu v Martine príspevkom na čiastočné zabezpečenie športoviska v hodnote 2 000.- €.

 6. OZ Rozum a Zdravie čiastočne podporilo služobné cesty niektorých pracovníkov LF UK na konferencie, sympóziá a odborné mítingy, na ktorých títo pracovníci prezentovali dosiahnuté výsledky z riešenia projektov podporovaných občianskym združením alebo sa vzdelávali v svojich odboroch na popredných pracoviskách od špičkových odborníkov a získavali zručnosti v svojich odboroch v celkovej hodnote 9 156,39 €.

  1. účasť 3 doktorandov z LF UK na Biochemickom zjazde v Brne, ČR – jún 2012,

  2. účasť 2 pracovníkov LF UK na vedeckej konferencii RAHMS (Recent Advantage in Health and Medical Science) na Cypre – jún 2012,

  3. účasť 2 riešiteľov projektov na LF UK na celosvetovej konferencii spoločnosti pre výskum voľných radikálov v biológii a medicíne (SFRBM meeting), San Diego, USA – november 2012

  4. stáž jednej pracovníčky z Kliniky detskej psychiatrie LF UK na psychoterapeutickom výcviku (2 x týždeň) v ČR

  5. stáž 1 pracovníka Urologickej kliniky LF UK (1 mesiac) na ústave IKEM Praha, ČR

 7. OZ Rozum a Zdravie podporilo organizovanie konferencie pracovníkmi LF v Bratislave (Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD. a kolektív) v spolupráci s Univerzitou vo Viedni (Prof. Dr.Karl-Heinz Wagner a kolektív) „LIFESTYLE, OXIDATIVE STRESS AND DIABETES MELLITUS“ (Životný štýl, oxidačný stres a diabetes mellitus) v dňoch 8.-9. 11. 2012 na Zochovej chate v Modre (3 909.- €)

  konferencia


Publikácie realizačného tímu z LF UK

Na začiatok