Knihy vydané občianskym združením:

  1. V rámci projektu ERDF – Interreg III.A vyšla v roku 2007 prvá monografia "The activity of natural compounds in diseases prevention and therapy" 329 s., Vydavateľstvo SAP Bratislava, ISBN 978-80-8095-019-4.

  2. V rámci projektu ERDF – Interreg III.A vyšla v roku 2008 druhá monografia "„Príroda a zdravie človeka“ (Prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení)," 288 s., Vydavateľstvo SAP Bratislava, ISBN 978-80-8095-032-3.


Na začiatok