Kontakty

Rozum & Zdravie
občianske združenie na podporu vzdelávania a starostlivosti o zdravie.
Registrované na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-22609-2,
IČO: 30853311
DIČ: 2021755373


adresa:
Klincová 35
821 08 Bratislava 2
Slovenská republika

Tel: 0908 627798
E-mail: rozumazdravie@rozumazdravie.sk
web stránka: www.rozumazdravie.sk

Účet v ČSOB IBAN SK39 7500 0000 0040 3002 1484