Predsedníctvo občianskeho združenia Rozum & Zdravie

JUDr. Július Jánošík
predseda predsedníctva združenia


MUDr. Zuzana Nagyová
podpredsedníčka predsedníctva združeniaMUDr. Jana Trebatická, PhD.
členka predsedníctva združeniaVýbor združenia R&Z pracuje bez nároku na mzdu.
Výbor - Foto